Loại hình doanh nghiệp
Nông nghiệp
Năm thành lập
2001
Sản phẩm chính
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Quốc gia/Khu vực
Việt Nam
MENU