Loại hình doanh nghiệp
Bán lẻ, cung cấp dịch vụ
Quy mô nhân lực
10-20
Thương hiệu
Western Mart, ISAC
Sản phẩm chính
Hàng hoá nguồn gốc Âu – Mỹ, dịch vụ cư trú, định cư và du học
Năm thành lập
2021
Thuộc sở hữu
Cổ phần
MENU