lang
Dịch vụ› Tư vấn hoạt động

Tư vấn hoạt động

z3703230222316_5dbf521d76963151039b0189907b10ab

Tư vấn tái cấu trúc

Xây dựng chiến lược kinh doanh là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp, Indochina Holdings chúng tôi thấu hiểu được doanh nghiệp đang phải đối mặt áp lực về tái cấu trúc, đầu tư dài hạn trong những thương vụ mua bán, giao dịch cổ phần hay đầu tư dự án cần lời khuyên thực tế và linh hoạt. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm thẩm định, xem xét tính khả thi dự án, tư vấn đầu tư, hỗ trợ giao dịch, tư vấn chiến lược, pháp lý, điều tra, tái cấu trúc doanh nghiệp.

 • Phân tích, thu nhập báo cáo doanh thu, báo cáo tài chính, báo cáo thị trường…
 • Tái cấu trúc, huy động vốn
 • Tư vấn về cải thiện nhân sự
 • Xác định chiến lược dài hạn

Tư vấn nguồn vốn

Với môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật hiện nay, tư vấn hoạt động ngày càng được chú trọng. Hệ thống hoạt động hiệu quả là rất cần thiết để doanh nghiệp đạt được mục tiêu chiến lược và kỳ vọng đề ra. Indochina Holdings chúng tôi tư vấn hoạt động dựa trên tình hình và mức độ phức tạp của doanh nghiệp. Qua đó chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng thiết lập cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp đa dạng và hiệu quả.

 • Tư vấn về chiến lược
 • Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động
 • Quản trị, rủi ro và tuân thủ
 • Nguồn nhân lực và tổ chức
 • Quản lý và ứng phó với rủi ro
 • Tích hợp sau sáp nhập
 • Nâng cao hiệu quả bộ phận tài chính
 • Kiểm toán và giám sát liên tục

Tư vấn thuế

Thuế là một trong những hoạt động quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp sau khi thành lập. Doanh nghiệp thực thi các luật thuế trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình và luôn phải đối mặt về những vấn đề phức tạp xoay quanh thuế: Khó khăn trong việc nắm bắt và cập nhật kịp thời luật thuế, luôn gặp vấn đề khi làm việc với các cơ quan thuế,…

Với đội ngũ giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp toàn diện các dịch vụ tư vấn về thuế chuyên nghiệp, uy tín để tìm ra giải pháp toàn diện cho các vấn đề về thuế của doanh nghiệp một cách chi tiết, đúng luật giảm thiểu rủi ro và thiệt hại trong thời đại thay đổi nhanh chóng.

 • Dịch vụ thuế doanh nghiệp
 • Dịch vụ thuế Cá nhân
 • Quản lý rủi ro thuế & Giải quyết tranh chấp
 • Dịch vụ Chuyển nhượ ng Quốc tế
 • Thuế Sáp nhập & Mua lại
 • Dịch vụ hải quan.

Tư vấn luật

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường mở rộng và môi trường pháp lý thay đổi trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều cơ hội, cạnh tranh khốc liệt cũng như những thử thách cho hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng ngay từ khi quyết định tham gia vào môi trường kinh doanh ở Việt Nam tới các vấn đề pháp lý phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp. Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thực hiện dịch vụ pháp lý, cùng với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao và tận tụy với nghề nghiệp sẽ hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của quý khách hàng giữa môi trường pháp lý ngày càng phức tạp của nền kinh tế toàn cầu.

 • Mua bán và sáp nhâp doanh nghiệp
 • Tư vấn về pháp luật Doanh nghiệp & Thương mại
 • Dịch vụ tài chính ngân hàng
 • Gia nhập thị trường
 • Lao động và nhân sự
 • Bất động sản
 • Sở hữu trí tuệ và công nghệ
 • Rà soát tuân thủ.

 Tại sao bạn nên lựa chọn chúng tôi

Tư vấn và đưa ra cấu trúc định hình doanh nghiệp hữu dụng và đa dạng

Làm việc với đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôiĐối tác của chúng tôi

       3fidal-nzrrj

MENU