lang
› Thành viên

Thành viên

Indoco Travel

Indoco Travel

Sản phẩm chính

Tour du lịch/Vé máy bay

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Đại lý du lịch & lữ hành


Indochina Land

Indochina Land

Sản phẩm chính

Bất động sản

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Đầu tư


Indochina Retail

Indochina Retail

Sản phẩm chính

Hàng nhập khẩu

Địa điểm

Ho Chi Minh City

Loại hình doanh nghiệp

Siêu thị bán lẻ


Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu

Công ty TNHH Đồng Nai Long Châu

Sản phẩm chính

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Địa điểm

Đồng Nai

Loại hình doanh nghiệp

Nông nghiệp


Công ty TNHH XNK Đức Thành

Công ty TNHH XNK Đức Thành

Sản phẩm chính

Xuất nhập khẩu, Phân phối sản phẩm, Bất động sản

Địa điểm

Hà Nội

Loại hình doanh nghiệp

Xuất nhập khẩu và Phân phối


Ý Anh Film

Ý Anh Film

Sản phẩm chính

Sản xuất phim, chương trình truyền hình, TVC và viral clip …

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Sản xuất


ISAC

ISAC

Sản phẩm chính

Chương trình đầu tư định cư, du học

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ


Phương Nam Sài Gòn

Phương Nam Sài Gòn

Sản phẩm chính

Địa điểm

Loại hình doanh nghiệp

Đầu tư


Công ty CP KOGI Group

Công ty CP KOGI Group

Sản phẩm chính

Công nghệ SX ô tô điện

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Công nghệ


Vạn Xuân FMCG INVESTMENT

Vạn Xuân FMCG INVESTMENT

Sản phẩm chính

Nước mắm

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Sản xuất


Công ty CP Hoàng Hưng

Công ty CP Hoàng Hưng

Sản phẩm chính

Thép, Găng tay

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình doanh nghiệp

Sản xuất


Công ty TNHH MTV Trang trại Đức Duy

Công ty TNHH MTV Trang trại Đức Duy

Sản phẩm chính

Chăn nuôi gia súc, nông sản, lâm sản

Địa điểm

Tỉnh Trà Vinh

Loại hình doanh nghiệp

Chăn nuôi12


MENU